ديدار معاونين بنياد مسکن هرمزگان با فرماندار پارسيان

ديدار معاونين بنياد مسکن هرمزگان با فرماندار پارسيان

 

به گزارش روابط عمومي بنياد مسکن هرمزگان نوري زاده معاون پشتيباني و مدني معاون عمران روستايي بنياد مسکن هرمزگان ضمن ديدار با دکتر ميرزاد فرماندار شهرستان پارسيان ديدار نمودند .
. در ادامه جلسه ايي در محل فرمانداري با آقاي ميرزاد فرماندار و جمع كثيري از دهياران برگزار و مشكلات حوزه روستايي بررسي و تصميم گيري شد.
معاون پشتيباني بنياد مسکن استان در نماز جمعه سياسي عبادي نمازگزاران شيعه و اهل تسنن آن شهرستان گزارش فعاليت و خدمات ارائه شده دولت جمهوري اسلامي كه توسط اين نهاد انجام گرديده به اطلاع نمازگزاران محترم رسانيد
گزارش فعاليت به شرح ذيل:
در بخش عمران:
1- مطالعه 100 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار شهرستان پارسيان
2- اجرا و در دست اجرا 22 طرح با ميانگين 63 درصد كه در حال حاضر ميانگين كشوري 40 و استان 30 درصد مي باشد.
3- پيش بيني و واگذاري اراضي مورد نياز روستائيان جهت احداث مسكن، بخصوص مسكن جوانان در اكثر روستاهاي بالاي 20 خانوار
4- صدور سند روستايي براي بيش از 6100 خانوار با ميانگين 82% از مجموع واحدهاي احداث شده روستايي شهرستان
5- توزيع 2004 تن قير رايگان مشاركتي در 19 روستاي بالاي 20 خانوار شهرستان با مشاركت دهياري و انجام طرح هادي روستايي براي احداث 294000 متر آسفالت
مسكن روستايي:
1- پرداخت2129 فقره تسهيلات مسكن روستايي جهت مقاوم سازي مسكن روستاييان سطح شهرستان پارسيان
2- پرداخت 311 فقره تسهيلات بازسازي شهري و روستايي به همراه كمك بلاعوض در سطح شهرستان پارسيان
3- احداث 74 واحد جهت خانواده هاي دو عضو معلول بهزيستي در سطح شهرستان پارسيان
4- پرداخت تسهيلات مسكن روستايي در سال جاري با سقف 250000000 ريال با ضمانت زنجيره اي براي روستائيان براي احداث مسكن
مسكن مهر:
1- احداث 1500 واحد مسكن مهر در قالب تعاوني و خود مالك در شهر پارسيان