ديدار شهردار بندرعباس با مدير کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي هرمزگان

ديدار شهردار بندرعباس با مدير کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي هرمزگان

به گزارش روابط عمومي بنياد مسکن هرمزگان مهندس اميني زاده شهردار بندرعباس با مهندس حامد ذاکري مدير کل بنياد مسکن هرمزگان ديدار نمودند اين جلسه با حضور معاونين شهردار و بنياد مسکن در سالن جلسات پيرو اجراي تفاهم نامه هاي اجرايي دو دستگاه و بهبود در روند پيشرفت پروزه هاي اجرايي صورت پذيرفت.

در پاين جلسه شهردار بندرعباس و ذاکري مدير کل بنياد مسکن از پروژه مسکوني وحدت بندرعباس که توسط بنياد مسکن احداث گرديده است بازديد نمودند.