اطلاع رساني فعاليت هاي بنياد مسکن در تريبون نماز جمعه جاسک

اطلاع رساني فعاليت هاي بنياد مسکن در تريبون نماز جمعه جاسک


به گزارش روابط عمومي بنياد مسکن هرمزگان نوري زاده معاون پشتيباني و مدني معاون عمران روستايي بنياد مسکن هرمزگان به همراه مهرنيا مسئول روابط عمومي ، سعديني مدير بنياد مسکن جاسک با رادمهر فرماندار شهرستان جاسک ديدار نمودند .
نوري زاده معاون پشتيباني بنياد مسکن استان در نماز جمعه سياسي عبادي نمازگزاران آن شهرستان گزارش فعاليت و خدمات ارائه شده دولت جمهوري اسلامي كه توسط اين نهاد انجام گرديده به اطلاع نمازگزاران محترم رسانيد
وي در خطبه هاي نماز جمعه روستاهاي بالاي 20 خانوار اين شهرستان را 126 روستا اعلام کرد که از اين ميزان 120 روستاي بالاي 20 خانوار داراي مطالعه طرح هادي روستايي است /.
معاون پشتيباني خبر از بهره برداري و افتاح 3 طرح هادي روستايي به طول 3000 متر مربع درروستاهاي کاشي ف سديج و سريج آن شهرستان خبر داد.
وي افزود: در بحث مسکن روستايي در قالب طرح ويژه بهسازي از سال 84 تا کنون تعداد 4069 واحد موفق به کسب پايان کار شده اندو مقاوم سازی انجام گرفته است
جانشين مدير کل بنياد مسکن هرمزگان از اختصاص 460 ميليون ريال تسهيلات به 4 واحد از خانواده هاي 2 عضو معلول خبر داد.
در پايان گزارش امام جمعه موقت شهرستان جاسک و رادمهر فرماندار آن شهرستان از فعاليت هاي صورت گرفته آن شهرستان ضمن ابراز خرسندي تلاش جهت پيگيري مشکلات مردم را درروستاها را از اهداف مهم به خصوص خدمت به قشر محروم جامعه ععنوان نمودند.