مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان از اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در سطح استان هرمزگان خبر داد

مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان از اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در سطح استان هرمزگان خبر داد :

 

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان هرمزگان حامد ذاکری مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان از اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در سطح استان هرمزگان خبر داد و اظهار داشت: این طرح هم زمان با سراسر کشور از بیست و یکم مهرماه به مدت یک ماه در استان هرمزگان اجرا می شود.
ذاکری افزود: طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی جهت جمع آوری اطلاعات در سطوح جغرافیای مختلف توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا می شود و در قالب آن همه اطلاعات مورد نیاز درباره ویژگی های مسکن روستایی جمع آوری می شود.
وی بر ضرورت اجرای این طرح برای جمع آوری آمار و ارقام مسکن روستایی تاکید کرد و گفت: آمار صحیح پایه و اساس تصمیم گیری های موثر و مهم درباره نوع زندگی روستایی است و لازم است خانوارهای روستایی در هنگام اجرای طرح با آمارگیران نهایت همکاری و مساعدت داشته باشند.
ذاکری با بیان اینکه در این رابطه جلسات هماهنگی با فرمانداران، بخشداران، دهیاران، ائمه جمعه شهرستان ها و خانه های بهداشت در سطح شهرستان ها جهت اطلاع سانی و هماهنگی با روستاییان برگزار می شود، افزود: مشارکت نهادهای مردمی در اجرای این طرح و همراهی مردم و ساکنان مناطق روستایی بر دقت در اجرای طرح می افزاید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان خاطرنشان کرد: این طرح هر 5 سال یکبار توسط بنیاد مسکن و با کمک سازمان آمار کشور اجرا می شود و از ویژگی های منازل مسکونی روستایی در روستاهای منتخب آمارهای لازم اخذ می شود.
ذاکری گفت: اطلاع از وضعیت کنونی منازل مسکونی و بازخورد اقدامات صورت پذیرفته در این حوزه از فعالیت بنیاد مسکن در برنامه ریزی های آتی بنیاد مسکن قطعا موثر خواهد بود/