برگزاری دوره آموزشی سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

آموزشی سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

در راستای نظام سلامت اداری و به منظور آموزش مدیران و مسئولین و همکاران جهت جلوگیری از فساد خلاف ، رشوه و همچنین افزایش میزان رضایتمندی  مراجعین –متقاضیان  و ارباب رجوع یک دوره کلاس آموزشی بمدت 8 ساعت با حضور 30 نفر از پرسنل  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان  به مدرسی آقای دکتر شهرام بازیار وکیل پایه یک دادگستری استان هرمزگان در محل  سالن همایش برگزار گردید      

در پایان از شرکت کنندگان در این کلاس آزمون بعمل آمده و در آینده به قبول شدگان گواهی نامه مربوطه اعطاء خواهد شد