شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان امریه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان

فرم تقاضا به همراه شرایط امریه از پیوست زیر دانلود نمایید.

Attachments:
Download this file (amrie.pdf)امریه[ ]345 kB
Download this file (forme_taghaza.pdf)فرم تقاضا[ ]198 kB