اصلاحیه جدید آگهی استخدام

قابل توجه متقاضیان محترم اصلاحیه شرایط استخدام