تاریخ آزمون استخدام

 

*قابل توجه متقاضیان استخدام *

 

 

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان استخدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می رساند تاریخهای متقاضیان آزمون فن آوری و اطلاعات و امور مالی که مدارک آنها

برابرآگهی اعلام شده مورد تائید می باشد بشرح ذیل می باشد :

 

1-آزمون فن آوری و اطلاعات در تاریخ 99/06/18 ساعت 9 صبح  در سالن همایش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واقع در میدان فرودگاه جنب کمیته امداد

برگزار میگردد.

 

 2- آزمون امور مالی  در تاریخ  99/06/19 ساعت 9 صبح    در سالن همایش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واقع در میدان فرودگاه جنب کمیته امداد

برگزار میگردد .

 

 

                                                                                      (روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان)