تاریخ آزمون استخدام رشته های فنی

 

 

*قابل توجه متقاضیان استخدام *

 

       بدینوسیله به اطلاع متقاضیان استخدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان در رشته های فنی که مدارک آنها

 

      برابر آگهی اعلام شده مورد تائید است می رساند :    

 

  

                                   آزمون استخدام چهارشنبه  مورخ 99/06/26   ساعت    10/30  صبح  می باشد .

 

                                مکان  : بندرعباس – گلشهر جنوبی – خیابان حکمت پردیس فاطمه الزهرا دانشگاه فرهنگیان

 

 

 

                                                                                                                     (روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان)