جلسه شورای اقامه نماز استان در بنیاد مسکن

چهارشنبه مورخ 99/07/09 جلسه شورای اقامه نماز استان هرمزگان در سالن  جلسات اداره کل بندرعباس برگزار گردید و در این مراسم آقای مهندس ذاکری مدیر کل

محترم بنیاد مسکن در خصوص عملکرد وظایف این بنیاد به ایراد سخن پرداخت .و حجت الاسلام و المسلمین دکتر اعتمادی مدیر ستاد اقامه نماز استان هرمزگان در

خصوص اهمیت نماز و امضاء توافقنامه مربوطه اظهاراتی بیان داشت .در این مراسم اعضاء ستاد اقامه نماز این بنیاد که رتبه برتر در سال 1398 را کسب نموده بودند

      موردتقدیر و تجلیل قرار گرفتند .