نشست مشترک مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان با مدیر عامل منطقه آزاد قشم

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان در روز سه شنبه 99/09/11 جلسه اس با حضور جناب آقای مهندس نوری زاده مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

استان هرمزگان ،مدیر محترم حساب 100 امام (ره) ، معاونت محترم عمران روستایی بنیاد مسکن و مدیر محترم بنیاد مسکن قشم به منظور تسهیل در روند صدور اسناد و مالکیت املاک

روستاهای قشم درآن شهرستان برگزار گردید .


ازآنجائیکه بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک با منطقه آزاد موافقت شده بود صدور اسناد مالکیت اراضی مربوطه بصورت موردی و پرونده ای اقدام گردد جلسه مذکور در این خصوص بحث و

تبادل نظر و مقرر گردید پس از تحویل و تحول محدوده روستاها و اعمال شیوه نامه ماده 4 قانون ساماندهی پرونده ها جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان ارسال گردد.