افتتاحیه چهل دسنگاه واحد مسکونی در روستاهای شهرستان قشم

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن هرمزگان در روز سه شنبه 99/09/11با حضور جناب آقای مهندس نوری زاده مدیر کل

محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ، معاونت محترمعمران روستایی مسکن مدیر محترم حساب 100امام (ره)

و مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان قشم تعداد چهل دستگاه واحد مسکونی در روستاهای آن شهرستان افتتاح و مورد   

بهره برداری قرار گرفت .شایان ذکر است این منازل با مشارکت خیرین منطقه و کمکهای بلاعوض از محل صندوق مساعدت به

اقشار کم درآمد حساب 100امام (ره ) احداث و به افراد واجد الشرایط واگذارگردید .