دومین نشست مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان و اداره ثبت اسنادو املاک هرمزگان

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن: در روز شنبه 99/9/15 دومین جلسه مشترک ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ثبت اسنادو املاک هرمزگان با حضور مدیران شعب دو اداره کل فوق در خصوص بررسی

عملکرد صدور اسناد مالکیت اماکن شهری و روستایی در اجرای قانون الحاق و رفع موانع در جهت تحقق اهداف برنامه سال 1399 در محل سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن برگزار گردید .


در ابتدا آقای مهندس نوری زاده مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و مدعوین اظهار داشتند ما وظیفه داریم به مردم شریف روستاها خدمات رسانی نمائیم

لذا صدور اسناد مالکیت باعث هویت دارشدن املاک مردم روستایی خواهد شد این وظیفه ای است که بر دوش ما نهاده شده و ما بعنوان مورث موظف و متعهد هستیم که مشکلات روستاها را مرتفع و جوابگوی مردم

باشیم .

وی تاکید کرد، مديران ثبت و بنياد مسكن شهرستانها مو ظف به تحقق سهميه مصوب خود نسبت به صدور سند شهري و روستایی بوده اند که بالغ بر78000 فقره صادرو تحویل مالکین گردیده است ، همچنین هدف ما

تسریع در اسنادمالکیت شهرها و پیگیری لازم از طریق اداره راه وشهر سازي استان براي فعال شدن كميسيون ماده ١٢ می باشد .

در ادامه آقای مهندس حسینی مدیر کل محترم ثبت و اسناد و املاک به ایراد سخن پرداخته و بیان داشتند امروزه اسناد مالکیت دارای ارزش فراوانی می باشدکه در این راستابنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ثبت و

اسناد نقش مهم بسزایی دارند از نظر نگاه آماری جهت صدور اسناد می بایست نقشه های استاندارد تهیه گردد. از سویی جهت بررسی و رفع مشکلات تعامل و همکاری بین دو ارگان ضروری بوده است و ارآنجائکه

که هدف دو اداره کل یکی می باشد باید به یک وحدت رویه دست یابیم در نتیجه تفاهم نامه ای في مابين روساي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت استاد و املاك كشور ابلاغي از مركز جهت تسريع در حل

مشكلات صدور استاد و ساير موارد در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد اقدامات مقتضی صورت پذیرد و درخاتمه مدیران شهرستانها به ارائه عملکرد حوزه مدیریت خود پرداخته و مشکلات مربوطه را بازگو که

در این خصوص نیز بحث و تبادل نظر بعمل آمده و جلسه با صلوات حاضرین به پایان رسید .