بازدید نماینده محترم شهر بندرعباس و مجلس شورای اسلامی از جزیره قشم

 

 

بازدید نماینده محترم شریف بندرعباس ازروستاهای جزیره قشم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن هرمزگان در روز جمعه 24بهمن ماه 1399 آقای دکتر منصور آرامی نماینده محترم شریف بندرعباس -

قشم - حاجی آباد - خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی به اتفاق آقای مهندس نوری زاده مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب

اسلامی استان هرمزگان به شهرستان قشم عزیمت و از روستاهای طولا - گیاهدان - توریان - خالدین -تمسنتی -دوستکوبازدید و از نزدیک با

اعضاء محترم شوراها - دهباران و معتمدین روستاهای مذکور دیدار نموده و مسایل و مشکلات مربوط یه حوزه عمران روستائی را مورد

بررسی قرار دادند .در این دیدارها آقای مهندس نوری زاده گزارش کامل و جامع از اقدامات اجرایی متنوع این بنیاد در سطح روستاهای قشم و

بالا خص روستای فوق ارائه و برنامه های اجرایی امسال و همچنین سال آینده بنیاد مسکن قشم را برای نماینده محترم مردم در خانه ملت و

مسئولین روستایی تشریع نمودند . در ادامه آقای دکتر آرامی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده و شایسته بنیاد مسکن درآن شهرستان

توجه هر په بیشتر به روستائیان عزیز را خواستار شدند .