بازدید دکتر رضایئ ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ازمنظقه زلزله زده بخش فین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۸ آقای دکتر رضایی ریاست محترم

کمیسیون  عمران مجلس شورای اسلامی به اتفاق آقایان دکتر آرامی عضو کمیسیون عمران ونماینده محترم مردم مرکز استان در مجلس

شورای اسلامی , مهندس جودی معاونت محترم بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، دکتر کمالی مدیر عامل محترم

بانک مسکن هرمزگان ، مهندس حسن زاده مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری هرمزگان ومهندس نوری زاده مدیر کل محترم این

بنیاد از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو شامل روستاهای رودشور ، ذرتو بالا و پایین ، مزرا ، رضوان و سرزه بازدید بعمل آورده

واز نزدیک  در جریان چگونگی روند عملیات اجرایی واحد های مسکونی در حال احداث قرار گرفتند،

در این بازدید آقای دکتر رضایی ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس ضمن تاکید بر تسریع در ساخت واحد‌های مسکونی روستاییان از

فعالیت های ارزنده و بموقع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و همچنین مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان درراستای تهیه امکانات شامل

استقرار ایستگاه تولید بتن  ، تهیه میلگرد ، آهن آلات واسکلت های فلزی ، سیمان ومصالح مورد نیاز روستاییان که به فوریت تهیه و به

مناطق زلزله زده ارسال گردیده صمیمانه تشکر و قدردانی نمود،در این بازدید آقایان دکتر آرامی ، مهندس جودی و مهندس حسن زاده نیز از

اقدامات بموقع و شایسته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تقدیر و تشکر نمودند،.