بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان در مسابقات فوتسال کارکنان دولت اول شد

اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان دولت برگزارشد


اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان دولت صبح امروز در سالن فجر بندرعباس برگزارشد. مسابقات فوتسال کارکنان دولت با بازی نهایی بین دو تیم بنیاد مسکن و مخابرات

برگزارشد.


تیم بنیاد مسکن مقام اول و تیم بنیاد مقام دوم را کسب کردندوتیم های تامین اجتماعی و اداره کل ورزش وجوانان مشترکا به مقام سوم رسیدند,۲۲دی ماه۱۴۰۰


در پایان مراسم اختتامیه با حضورجودی معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، امیاری مدیرکل ورزش وجوانان استان، معاونین وسایر

 

مدیران دستگاههای اجرایی در محل سالن فجر مجموعه ورزشی تختی بندرعباس برگزار شد.