بازدید ازپروژه های مسکن روستائی جاسک در راستای تسریع امور

 

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

هرمزگان در حاشیه‌ی بازدید از پروژه‌های مسکن روستایی جاسک، خواستار تسریع در پیشبرد امور شد.

«شهریار نوری زاده» مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان به‌اتفاق مدنی معاون مسکن روستایی و امور

بازسازی و «عبدالمجيد سعدینی» مدیر بنیاد مسکن شهرستان جاسک از پروژه جابجایی روستای لیره‌ای از توابع آن

شهرستان جاسک بازدید کردند و در جریان چگونگی روند پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفتند.

شهریار نوری زاده در حاشیه این بازدید بیان داشت: عملیات اجرایی این طرح با ۲۹ خانوار هدف و با مشارکت بنیاد مسکن

انقلاب اسلامی استان هرمزگان و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال انجام است.

از دیگر برنامه‌های این سفر بازدید از روند اجرای پروژه ۲۴ واحدی خیرین شهر بندر جاسک بود و سپس این هیئت از پروژه

100 واحدی مسکن محرومین بندر جاسک بازدید کردند.

گفتی است مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ضمن تأکید بر رعایت مسائل فنی و مدیریت هزینه

خواستار تسریع در روند اجرای این پروژه شد.وی در راستای بهبود فرآیند امور راهکارهای لازم را ارائه و دستورات مقتضی را

صادر کرد.