بازدید مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان از شهرستان بشاگرد

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان در روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۲ آقای مهندس نوری زاده مدیر کل محترم این بنیاد به اتفاق

آقایان مهندس مدنی معاون محترم مسکن روستایی و بازسازی و مهندس بیک مرادی مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان بشاگرد از طرح هادی روستای

دهندر شه بابک بازدید و سپس بصورت سرزده در روستای سگن حضور یافته و ضمن بازدید از واحد های مسکونی در حال احداث آن روستا درخصوص تسریع

در اجرا و اتمام عملیات ساخت منازل مذکور با مشارکت روستاییان تاکید و دستور ویژه صادر نمودند.