نشست مشترک بنیاد مسکن و مسکن شهرسازی درخصوص بررسی روند اجرایی و تسریع پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان هرمزگان

نشست مشترک  بنیاد مسکن و مسکن شهرسازی درخصوص بررسی روند اجرایی و تسریع پروژه های طرح نهضت ملی مسکن

استان هرمزگان

 

به گزارش روابط عمومی ، نشست مشترک نشست مشترک هم اندیشی بنیاد مسکن و مسکن شهرسازی درخصوص بررسی روند اجرایی و تسریع پروژه

های طرح نهضت ملی مسکن استان با حضور آقایان کمالی مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان ، نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

هرمزگان ، معاونین و کارشناسان در سالن جلسات بنیاد مسکن برگزار گردید.

مهندس نوری زاده بیان داشت یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و ریاست جمهور تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه می باشد که در غالب طرح نهضت

ملی مسکن تعریف شده است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  در سراسر کشور متولی ساخت واحدهای مسکونی می باشد ، که زمین پروژه های توسط

مسکن و شهرسازی در شهرها تامین می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان گزارش کاملی از روند اجرایی پروژه های طرح نهضت ملی در سطح استان ارائه داد و گفت : تمام سعی و

تلاش مجموعه بنیاد مسکن در این است که پروژه ها را در زمان مقرر تکمیل و به متقاضیان تحویل دهیم.

در ادامه اعضای شرکت کننده در جلسه در خصوص روند اجرایی پروژه ها به تبادل نظر و گفتگو پرداختند و تصمیاتی ذیل اتخاذ گردید :

1- جلسات مشترک فی مابین بنیاد مسکن و مسکن شهرسازی به صورت هفتگی برای هماهنگی های بیشر و پیگیری تشکیل گردد.

2- فایل اتوکد نقشه های زمین های واگذاری جهت ساخت پروژه های طرح نهضت ملی مسکن توسط اداره کل راه و شهرسازی به معاونت مسکن شهری بنیاد

مسکن ارائه شود.

3- برای ساخت واحدهای مسکونی اقدام به اخذ پروانه ساخت موقت صورت گیرد و پس از تکمیل وجه توسط متقاضیان هزینه های شهرداری پرداخت شود.

4- برآورد هزینه های دیوار چینی ، محوطه سازی و دیوار های حائل انجام گیرد.