نشست مطبوعاتی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان با اصحاب محترم رسانه

 

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان نشست مطبوعاتی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب

اسلامی استان هرمزگان با اصحاب محترم رسانه استانی  ساعت 10 صبح شنبه مورخ 26 /1/ 1402 در سال جلسات‌

اداره  کل برگزار گردید در ابتدا مهندس نوری زاده مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ضمن خیر

مقدم به حاضرین  به‌مناسبت سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ‌و دهه حساب ۱۰۰ امام خمینی ره گزارش

جامعی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان را ارائه نمود. و این نشست خبری  بصورت پرسش و

پاسخ از سوی خبرنگاران محترم به اتمام رسید.