آدرس:
بندرعباس، میدان فرودگاه، خیابان علی ابن ابیطالب (ع)، جنب کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان، کدپستی: 7919619839
تلفن:
3-33670580(076)
نمابر:
33670588(076)