دفتر حساب 100 امام (ره)

اهم فعالیتهای دفتر مشارکت های مردمی و حساب 100 حضرت امام (ره) 


1-کمک نقدی از محل صدقات جاریه حساب 100 حضرت امام (ره) جهت تامین مانده آورده نیازمندان 
2-ساخت واحدهای مسکونی ارزان و مقاوم از طریق کمکهای جاریه حساب 100 حضرت امام (ره)
3- کمک به مستاجران از طریق بررسی مدارک مستاجری و توزیع اعتبار تسهیلات و دیعه مسکن ویژه مستاجران و معرفی به بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه