دفتر مدیر کل

ملاقات مردمی با مهندس شهریار نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان، روزهای سه شنبه هر هفته

مهمترين وظايف مدير كل بنياد مسكن عبارتند از :

اجراي كليه مصوبات و بخش نامه هاي دفتر مركزي و تلاش در جهت هماهنگي اجراي مجموعه بنياد مسكن استان براي اجراي طرح هاي عمران روستايي, بازسازي و بهسازي مسكن روستايي و تامين مسكن نيازمندان جامعه مي باشد. همچنين احكام كليه معاونين, مديران و روساي شعب بنياد مسكن استان توسط مدير كل پس از هماهنگي لازم صادر و ابلاغ مي گردد, مدير كل بنياد مسكن بر فعاليت و عملكرد شعب اين بنياد كه در استان هرمزگان داراي 12 شعبه است, نظارت دارد.


دفتر مدير كل:


اين دفتر يكي از واحدهاي تحت پوشش حوزه مدير كل بنياد استان است كه وظيفه پي گيري مصوباتي كه در شوراي معاونين بنياد تصويب مي شود و يا نامه ها و بخش نامه هايي كه از سوي مدير كل به واحدهاي تابعه اعلام مي شود به عهده دارد.
دفتر مدير كل گزارش فعاليت هاي انجام شده در اجراي مصوبات شوراي معاونين و دستوراتي كه از سوي مدير كل به حوزه هاي كاري و اداري ابلاغ مي شود را تهيه و در پايان هر هفته به مدير كل ارائه مي نمايد.
برنامه ريزي ملاقاتهاي ارباب الرجوع با مدير كل, جلسات هفتگي و ماهيانه, مسافرت ها و ماموريت هاي مديريت و در برخي مواقع پاسخگويي مراجعين را نيز انجام مي دهد. دفتر مدير كل پل ارتباطي مدير كل با معاونت ها و نيروهاي تحت پوشش آنها مي باشد.