دفتر نماینده ولی فقیه

اهم وظایف دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 
1- مراقبت و نظارت بر فعالیت های بنیاد استان بطور کلی اعم از جذب و گزینش و به کارگیری نیروهای انسانی و فعالیت های اجرایی ، عمرانی ، مطالعاتی و رفتار کارگزاران و مدیران کلیه بخشها از حیث موازین شرعی و اخلاقی و اسلامی
2- اعمال کنترل و نظارت بر عملکرد مالی ، دخل ، خرج ، هبه و هدایا از حیث رعایت صرفه جویی و جلوگیری از هرگونه اسراف و تبزیر
3- اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی و دینی کوتاه مدت و بلند مدت 
4- اظهارنظر پیرامون روابط عمومی و چگونگی حضور نهاد در اعیاد و مناسبتها و مشارکت در فعالیت های جمعی نهادهای انقلاب