روابط عمومي

راهبـرد ها و شرح وظايف دفتر روابط عمومي و اطلاع رساني


حوزه هاي عمل:

 

· ارتباطات و اطلاع رسانی

· تبلیغات و امور فرهنگي

· انتشارات و مستند سازي

· مراسم و تشريفات

· افكارسنجي و ارتباطات مردمي

· پژوهش و برنامه ريزي

شرح وظايف به تفكيك حوزه هاي عمل :

· ارتباطات و اطلاع رسانی

o دريافت اخبار و اطلاعات بنياد به‌منظور تنظيم گزارش، خبر،سياستهاي خبري و تبليغاتي و اجراي طرحهاي ارتباطي و انتشاراتي با توجه به خط مشي كلان سازمان از طريق : شركت در جلسات، ارتباط مستقيم و مستمر با مسؤلان، حضور در سفرهاي داخلي و خارجي، دريافت اخبار طرح ها و برنامه‌هاي واحدهاي مختلف سازمان، انتشار مكاتباتي كه ارزش اطلاع‌رساني دارند، ارتباط مستقيم با مردم ورسانه‌هاي داخلي و خارجي.

o ارتباط مستمر، مؤثر و نظام مند با اصحاب رسانه‌های جمعی در بخشهای مختلف بويژه علم و فناوری.

o برنامه‌ریزی و اجرای نشست هاي خبري و رسانه اي بنياد و مدیران.

o برنامه ريزي و اجراي فرآيند اطلاع رساني فعاليتهاي بنياد از طريق رسانه هاي مكتوب، فضاي مجازي و صدا و سيما.

o بررسی و گزارش اخبار و مطالب منعكس شده مرتبط با بنياد در رسانه‌ها.

o مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیکي(وب سایت ها).

o شناسایی، ارتباط گيري و بهره مندي از توانمندي هاي نویسندگان بخش علم و فناوری در قالب گروه نويسندگان.

o تهيه پيوست رسانه اي برنامه‌هاي سازمان به‌منظور روشن شدن اذهان عمومي.

o انعكاس برنامه‌ها و عملكرد سازمان به مردم ، دولت و نهادها و سازمانهاي داخل و خارج كشور به عنوان سخنگوي سازمان

o تهيه و تدوين ، بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها، آگهي‌ها و پيام هاي سازمان

o اقدام در جهت تنویر افكار عمومی از طریق ارسال جوابیه، اصلاحیه و تكذیبيه به مطالب خلاف واقع.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o رصد رسانه‌ها و مجامع عمومي در ارتباط با فعاليت هاي مستقيم و غيرمستقيم سازمان به‌منظور اطلاع‌رساني، انعكاس و پاسخگويي در صورت لزوم

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي بنياد

· تبلیغات و امور فرهنگي

o تسهیل فرآيند ارتباط و تعامل با مردم، كاركنان و مدیریت.

o معرفی توانمندی ها و فعالیتهای بخشهای مختلف بنياد با استفاده از دانش‌ نوین و شیوه‌های مناسب تبلیغاتی و نمایشگاهی.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه برای کارکنان بنياد (تقویت فرآیندهای درون سیستمی).

o برنامه ریزی و اجرای امور فرهنگی، اطلاع رساني و تبلیغاتی جشنواره های ملی، مجامع و مراسم سراسری بنياد

o اجرا و ارائه خدمات و برنامه‌هاي فرهنگي تبليغي و هنري در قالبهاي گوناگون به همكاران

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي بنياد

· انتشارات و مستند سازي

o ايجاد وحدت رويه، برون سپاري و نظارت بر حسن انجام امور انتشاراتي ، تبليغاتي و ارتباطي سازمان

o انتشار عملكرد سازمان و واحدهاي مختلف آن در چارچوب قوانين مصوب

o تهيه آرشيو اطلاعاتي و سمعي- بصري فعاليتهاي سازمان

o تهيه عكس، فيلم، تيزر و كليه نيازمندي هاي چند رسانه اي سازمان

o اطلاع رساني از طريق انتشار نشریه داخلی در چارچوب قوانين مصوب(مکتوب و الکترونیک)

o مستند سازی و آرشيو فعالیت‌ها و توانمندیهای بنياد بصورت صوتی، تصویری، مکتوب و الکترونیکی.

o تولید و توزیع اقلام انتشاراتی و تبليغاتي ونظارت بر كیفیت و صرفه و صلاح در تهیه، تولید و توزيع اقلام انتشاراتي.

o جمع‌آوری، طبقه‌بندی و نگهداری اسناد و مدارك مهم چاپي، نوشتاری و الكترونيكي.

o ایجاد آرشیو و ارائة خدمات صوتی و تصویری به مراكز درخواست كننده.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي بنياد

· مراسم و تشريفات

o همراهي مقام عالي بنياد در برنامه ها و انجام امور هماهنگي، ارتباطات و اطلاع رساني

o تكريم مناسبت هاي ديني و ملي از طريق برگزاري مراسم و مناسبت ها مربوطه جهت ايجاد حسن رابطه و جلب مشاركت بين كاركنان و مسئولان ستادي، واحدهاي تابعه و استانها

o برنامه ريزي عملياتي و پيگيري امور برگزاری مراسم، مجامع و مناسبتها.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي بنياد

· افكارسنجي و ارتباطات مردمي

o تسهیل فرآيند ارتباط و تعامل با مردم، كاركنان و مدیریت.

o نظرسنجی از جامعه هدف در خصوص اقدامات و فعالتیهای حوزه هاي مختلف بنياد.

o ایجاد سیستم پاسخگویی به مراجعان حضوری و غیر حضوری با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی به مخاطبین.

o هماهنگی امور روابط عمومی واحد هاي تابعة بنياد.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي مردم ، مخاطبان و خدمات گيرندگان و ارائه نتايج حاصل به مسئولان سازمان به‌منظور اتخاذ روشهاي اجرايي مطلوب و تدوين طرح ها و برنامه‌هاي اجرايي و ارتباطي مناسب

o پيگيري انجام به موقع وعده هاي مسؤولان سازمان و انعكاس نتايج حاصل

o فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل ميان مردم و مسئولان سازمان از طريق برگزاري ملاقات عمومي ، مصاحبه ، برپايي سخنراني ها - ترتيب سفرها ، بازديدها و ملاقات ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي بنياد