فناوری اطلاعات و سیستم ها

با ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات به سازمان ها, كسب و كار و استراتژي ها ي آنها تحت تاثير قابليت ها و كاربردهاي روزافزون اين فناوري قرار گرفته است كه ميزان اين تاثير بر حسب ويژگي هاي هر سازمان متفاوت است. واحد فناوري اطلاعات بنیاد مسکن استان هرمزگان نيز در راستاي سهولت ارتباطات و اطلاع رساني مناسب داراي وظايفي به شرح زير مي باشد:


1- تحليل و بررسي نرم افزار و سخت افزار مورد نياز 
2- برقراري امنيت سيستم ها و شبکه ( جلوگيري از نفوذ به شبکه و آلوده شدن توسط ويروس ها)
3- پشتيباني و مديريت شبكه هاي LAN و WAN 
4- نظارت بر اجراي شبكه LAN و WAN ستاد و شعب
5- پشتيباني نرم افزار رایورز، اتوماسیون، پرسنلی، عمران روستایی، بهسازی(مسکن روستایی)، مسکن شهری، آرشیو، ذیحسابی و ...
6- نظارت بر خريد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزارهاي مورد نياز
7- نظارت بر قراردادهاي فناوري اطلاعات 
8- بررسي درخواست خريد تجهيزات كامپيوتري واحدها
9- مديريت سایت و Email بنیاد مسکن استان هرمزگان
10- انجام مراحل كارشناسي خريد ،تعمير و بروز رساني تجهيزات IT 
11- رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري سیستم ها