فراخوان تاسیس دفاتر طراحی روستایی بنیاد مسکن

بسمه تعالی

((فراخوان تاسیس دفاتر طراحی روستایی بنیاد مسکن))

بنیاد مسکن استان هرمزگان ازبین واجدین  شرایط دارای مدرک کارشناسی در رشته های عمران و معماری با شرایط ذیل اقدام به تاسیس دفاتر طراحی روستایی می نماید:                                                                مهلت ثبت نام: حداکثر تا مورخ( 15/6/1397)

- سکونت داشتن دائم در شهرستان مورد تقاضا و تاسیس دفتر در بخش مربوطه.

- عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان.

- دفتر متشکل ازحداقل 2 تا حداکثر5  نفرمهندس(حداقل یک نفر مهندس معماردارای پروانه اشتغال طراحی و یک نفر  مهندس عمران دارای پروانه اشتغال به کار محاسبات) و ساير نفرات بعدي، حسب ضرورت از مهندسان رشته هاي نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان، تاسیس خواهد شد.

- پذیرش فقط از بین فارغ التحصیلان پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در رشته های عمران و معماری می باشد.

  . تاسیس دفتر فقط شامل مهندسان دارای پروانه اشتغال و غیر شاغل می باشد-

- با رعایت اولویت ابتدا از بین مهندسین رشته ي معماری دارای پروانه اشتغال طراحی(ابتدا از بین مهندسان معمار رشته هاي اصلي و سپس رشته هاي مرتبط) و سپس دارای پروانه اشتغال به كار با حدود صلاحيت نظارت.

- با رعایت اولویت ابتدا از بین مهندسین رشته ي عمران دارای پروانه اشتغال محاسبات(ابتدا از بین مهندسان عمران رشته هاي اصلي و سپس رشته هاي مرتبط) و سپس دارای پروانه اشتغال به كار با حدود صلاحيت نظارت.

جهت اطلاع بیشتر با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان- معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی شماره تلفن: 07633670580 داخلی 130-131 تماس حاصل نمایید.

شهرستان ها ی موردنیاز:

تعداد موردنیاز

شهرستان

1

میناب

1

خمیر

1

بستک

1

رودان