دوره آموزشی سال 97

 

دوره آموزشی سال 97

 به استحضار ميرساند دوره هاي آموزشي دفاتر طراحي روستايي مطابق با زمان بندي ، محل و اسامي ناظرين مشمول دوره به پيوست ارسال مي گردد. ضمنا به دليل كثرت تعداد نفرات و دوره ها مقتضي است به شركت كنندگان ابلاغ گردد كه دقت لازم را در پيدا نمودن دوره مربوطه نمايند