آزمون ورودي ناظران نظام فني روستايي استان هرمزگان

 آزمون ورودي ناظران نظام فني روستايي استان هرمزگان

پيرو اعلام فراخوان آزمون ورودي ناظران نظام فني روستايي استان هرمزگان در سال97 مطابق با جدول ذيل برنامه زمان بندي و محل برگزاري آزمون جهت اطلاع متقاضیان اعلام می گردد.

زمان

مكان برگزاري آزمون

پنجشنبه مورخ 3/3/97 -ساعت 8صبح

سالن اجتماعات اداره كل بنياد مسكن استان هرمزگان

ميدان فرودگاه-جنب كميته امداد اما م خميني (ره)

 

  • لازم به ذکر است کارت ورود به جلسه در روز ازمون فیزیکی به متقاضیانی که ثبت نام نموده اند با ارائه کارت ملی تحویل داده خواهد شد.