اطلاعیه برگزاری آزمون مورخ 5/10/97 ساعت 10 صبح مربوط به دوره های آزموشی برگزار شده

 به استحضار ميرساند آزمون مربوط به دوره های آموزشی برگزار شده در مورخ 5/10/97 مطابق با اسامی ناظرین فایل پیوست در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان راس ساعت 10صبح برگزار میگردد .

لازم به ذکر می باشد صرفا ناظرینی که مطابق فایل پیوست برای آنها حضور در کلاس لحاظ شده است می توانند در آزمون حضور داشته باشند. ضمنا مهلت اعتراض و پیگیری جهت حضور در آزمون فقط تا مورخ 3/10/97 بوده و بعد از آن به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در ضمن فایل جزوات دوره های مذکور جهت آمادگی آزمون پیوست می باشد.

دوره آموزشی آشنایی با طرح های فرادست و حقوق مهندسی نیاز به آزمون نداشته  و جزوه و اسامی جهت استحضار افراد حاضر در کلاسی است که برای آنها گواهینامه صادر می شود.

 با عنايت به اينكه صدور و تمديد پروانه كارآموزي مشروط براخذ گواهینامه دوره های مذکور می باشد لذا عدم حضور و اخذ گواهینامه مربوطه به معني عدم صدور پروانه اشتغال بوده و مطابق با دستور العمل از چرخه نظارتي نظام فني روستايي خارج مي شوند.

دانلود جزوه اجرای سقف

دانلود جزوه آرماتوربندی

دانلود جزوه بتن ریزی

دانلود جزوه پی کنب و قالب بندی

دانلود جزوه آشنایی با طرح هادی

دانلود جزوه جوشکاری

دانلود جزوه حقوق مهندسی

دانلود جزوه سفت کاری

دانلود جزوه مبحث دوازدهم مقررات ملی

Attachments:
Download this file (اسامی شرکت کنندگان.zip)اسامی شرکت کنندگان.zip[اسامی شرکت کنندگان]113 kB