بازدید مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان از پروژه های عمرانی شرق استان

 

بازدید مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان و مدیران کل ستادی از روند بازسازی اماکن روستایی و پروژه های

عمرانی شرق استان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان با حضور مدير ان كل بازسازي و نظارت و ارزیابی بنياد مسكن انقلاب اسلامی كشور و مدير کل بنياد مسكن انقلاب اسلامی هرمزگان جناب

آقای مهندس نوري زاده و هیئت همراه طي بازديدي در روز گذشته تصميم لازم جهت شروع عمليات اجرائي و احداث واحد هاي مسكوني روستاييان زاچ ودار بست در محل جديد تصويب

وابلاغ گردید


بر این اساس براي ١٥٤ واحد مسکونی اخذ و دستور شروع كار به بنیاد مسکن شهرستان سيريك صادر گردید.


با توجه به انجام مقدمات تهیه طرح تفكيكي و تصويب ، آماده سازي اراضی توسط ماشين الات بنياد انجام و تشكيل پرونده جهت واگذاري و معرفي به بانك انجام شده است  در این بازدید آقاي مهندس جودي مدیر

کل بازسازی تصریح نمودند تا پايان كار بازسازي بنیاد مسكن در كنار و همراه روستاييان عزيز و بعنوان متولي كار بازسازی خواهد بود.


در ادمه، هیئت بازدید کننده از اقدامات انجام شده عمرانی و بازسازی روستاهاي سيل زده شهرستان جاسك بازيد و مقررگرديد نهايت مساعدت را با مردم خواهند داشت تا واحد هاي مسكوني در حال احداث به

بهر ه برداري برسد.%